Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē 16 TIP

 

Margarita Rupenheite

Margarita Rupenheite

 

Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē

Programma apstiprināta LMA 2013. gada oktobrī,  reg. Nr. NTI/P – 0341

 Bieži dzirdam teicienus, ka bērns niķojas, niķus vajag izdzīt, atstāsim niķīšus mājās u.tml.  Kas tad ir šie izdaudzinātie Niķi? Parasti ar šo vārdu apzīmē netikumu. Bet kādēļ šie Niķi uzrodas? Vai tikai ar bērniem draudzējas Niķis? Lai labāk izprastu bērnus, tuviniekus, kolēģus- vispār cilvēkus, kas ir ap mums, vajadzētu iepazīties ar personības psiholoģijas atziņām.

             Nelielu ieskatu personības psiholoģijas teorijās iegūsiet profesionālās tālākizglītības kursos „Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē”. 22. – 23. aprīlī šie kursi notiks SIA Aprūpes centrs Friga telpās  Rīgā, Tērbatas ielā 33/35-2. Skat. www.medkursi.lv lapā Kursi.

Kursa saturs:

– Personības definīcijas, psihoanalīzes metode, principi, Z. Freids psihes modeļi, Ego, superego, Id, psiholoģiskās aizsardzības metodes, psihoseks. attīst. teorija;

– Analītiskā psihoanalīze, K. G. Jungs, introversija, ekstraversija. Psihes galvenās funkcijas. Psiholoģiskie tipi. Psihes struktūra. Personības attīstība. Dzīves vidus krīze. Teorijas pielietojums profesionālajā saskarsmē

– Individuālāpsiholoģija. Alfrēds Ādlers. Kopības izjūtas kritēriji, 3 galvenie dzīves uzdevumi. Faktori, kas veicina mazvērtības kompleksa veidošanos. Personības pētīšanas metodes.Teorijas pielietojums profesionālajā saskarsmē

– Humānistiskāpsihoanalīze. Erihs Fromms. Agresivitātes veidošanās un izpausmes veidi. Fromma mīlestības izpratne.

– Ego psiholoģija. Eriks Eriksons. Psihosociālās attīstības teorija, pielietojums aprūpes procesā, profesionālā saskarsmē.

– Transaktīvāanalīze. Eriks Berns.Humānistiskā psiholoģija.

 – Abrahams Maslovs.Personības vajadzību struktūra. Veselīgas personības pazīmes.

– Temperaments, rakstura veidošanās, tipi, faktori, kas ietekmē rakstura veidošanos. Profesionālā saskarsme.

Kursu dalībnieki saņems izdales materiālus un kursu prezentāciju uz savu e-mail adresi

Programmas autore un realizētāja Margarita Rupenheite Mg Med. ārsta grāds, Mg.Paed.

 Kursi paredzēti māsām, māsas palīgiem, ārsta palīgiem, sociālā aprūpē strādājošajiem – visiem profesionāļiem, kuru darbs saistīts ar bērniem un pusaudžiem. Tomēr interesanti varētu būt jebkuram, lai saprastu labāk sevi, līdzcilvēkus un izprastu mistisko Niķi.

Programmas autore un realizētāja Margarita Rupenheite Mg Med. ārsta grāds, Mg.Paed.

Komentējiet