Montesori pedagoģija bērniem ar īpašajām vajadzībām arī Ainažos

Marija Montesori

Marija Montesori

Informatīvo materiālu sagatavoja Montesori pedagogs Evija Līdaka

Itāļu ārstes un pedagoģes Marijas Montesori alternatīvās pedagoģijas metodes, kas pasaulē ir pazīstamas nu jau vairāk kā 100 gadus, tagad pieejamas arī Ainažu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži” stacionāra pacientiem, kā arī ambulatorās nodaļas apmeklētājiem.

            Ainažu slimnīca ir dibināta 1955.gadā, bet 2010. gada februārī tā ieguva jaunas, modernas telpas. Slimnīcā ir 80 gultu vietas, šeit tiek ārstēti bērni un pusaudži ar dažādām diagnozēm – epilepsija, epilepsija ar demenci, šizofrēnija, dažādas pakāpes garīgā atpalicība ar uzvedības traucējumiem, organiskiem personības un uzvedības traucējumiem. Tas ir vienīgais specializētais stacionārs mūsu valstī, kur sniedz kvalificētu un profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem un pusaudžiem ar ieilgušiem psihiskiem traucējumiem un saslimšanām. 2011.gada 1.janvārī atvēra sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodaļu, kur var saņemt psihiatra, narkologa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, fizioterapeita, audiologopēda, ergoterapeita pakalpojumus. Montesori kabinets ir atvērts no 2011.gada 1.marta.

            Montesori pedagoģiju apguvu Internacionālās attīstības rehabilitācijas un pediatriskās tālākizglītības akadēmijas Montesori medicīniskās pedagoģijas kursos. Martā būs trīs gadi kopš strādāju Ainažu psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Apguvu šo metodi, kas piemērota pirmsskolas vecuma bērniem, bet var piemērot arī bērniem ar īpašajām vajadzībām, kas ir sākumskolas vecumā. Darbs ar slimnīcas stacionāra pacientiem, kā arī ambulatorās daļas apmeklētājiem notiek individuālā nodarbībā. Montesori ir labs diagnostikas materiāls – vai ir motivācija darboties, vai ir uzmanības noturība, interese, vai spēj novērot un atkārtot, motorikas stāvoklis, vai ir vecumposmam atbilstošas zināšanas un prasmes.

            Montesori kabinets ir speciāli „sagatavota vide”, kurā katrai lietai ir savs mērķis. Katrs priekšmets stimulē bērna attīstību. Bērniem radītos apstākļos ir gan brīvība, gan kārtība. Savā spontānajā aktivitātē traucētiem bērniem, pēc Montesori novērojumiem un pieredzes, izšķirošā funkcija ir pedagoga pamudinājumam. Montesori materiāls ir pievilcīgs, šo materiālu uzbūvē ir izmantotas dažādu zinātņu likumsakarības, visi materiāli tiek iedalīti 5 grupās.

            Praktiskās dzīves materiāls

            Ar PZV materiāla palīdzību bērns iemācās patstāvību-neatkarību no pieaugušā, brīvas izvēles iespējas, pacietību, izturību, koncentrēšanās spējas, kustību koordināciju, darbības loģiskās secības izpratni un realizēšanu, netiešu sagatavošanos daudziem procesiem. Bērns apgūst pogāšanas, siešanas, slaucīšanas un daudzas citas ikdienā nepieciešamas prasmes.

            Sajūtu materiāls

            Ar sajūtu materiālu bērns apgūst ar sajūtām uztveramas īpašības- lielums, krāsa, forma, skaņa, faktūra. SM attīsta bērna sajūtu orgānus, attīsta intelektu, sajūtu iespaidi tiek sakārtoti, izsmalcina uztveri.

            Valodas materiāls

            Ar VM palīdzību bērns iemācās klausīties – lai varētu saklausīt skaņas, viegli uztvert burta vizuālo veidojumu, vingrina smalko motoriku, lai roka būtu gatava rakstu darbiem, attīsta spēju koncentrēties, būt pacietīgam.

            Matemātikas materiāls

            MM attīsta bērna rēķināšanas pamatiemaņas, sagatavo matemātiskai domāšanai, izpratni par kvantitāti.

Kosmiskais materiāls

            Ar šo materiālu eksperimentējot, pētot un novērojot bērns sāk atklāt dabas parādības un likumsakarības, gūst pamatzināšanas fizikā un ģeogrāfijā.

            Montesori metodes pamatprincips „Palīdzi man izdarīt pašam”. Metode nodrošina ceļu no tveršanas uz aptveršanu. Galvenā materiālu īpašība ir izolācija-sajūtu, materiāla, īpašību, grūtību pakāpes. Montesori pedagoģija veicina bērna, kā personības attīstību. Šī metode ir multifunkcionāla, tā ir izmantojama gan integrācijas, gan speciālajās, gan veselo bērnu grupās. Montesori materiālu un didaktiskos principus var izmantot bērnu spēju attīstīšanā un rehabilitācijā, ņemot vērā bērna spējas, sensitīvos periodus un īpašās intereses.

Informatīvo materiālu sagatavoja Montesori pedagogs Evija Līdaka

Komentējiet