Latvijas Māsu asociācijas Latvijas operācijas māsu apvienības konference

Latvijas Māsu asociācijas Operācijas māsu apvienības konference

Norises datums: 2013. gada 14. decembris

Norises vieta: Rīga, Grebenščikova iela 1, 2.stāvs, konferenču zāle

Norises laiks: 12°° līdz 17°°

Konferences dalībnieku reģistrācija: 11³° līdz 12°°

Par dalību konferencē tiek izsniegta izziņa par 6,5 tālākizglītības punktu iegūšanu

12.00   – 12.10

Konferences   atklāšanas uzrunas Konferences   organizatori un viesi 
Informācija   par darba kārtību Ilze   Neparte, galvenā māsa, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
12.10 – 13.10 Apvienības   biedru kopsapulce Vada   Ilze Neparte, galvenā māsa, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 Zinātniski –   praktiskā daļa

 

13.10 – 13.30 Autohemotransfūzija   traumatoloģijas un ortopēdijas pacientiem Evija   Bakša, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa,   Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
13.30 – 14.00  Konfliktu   cēloņi un risināšana iespējas māsu praksē Margarita   Rupenheite, ārste, Mg. sc. sal., Mg.   sc.paed.
14.00 – 14.30  Ārstniecības   riska fonds  Genādijs   Rusakovs, LU Juridiskā fakultātes maģistrants
14.30 – 15.00 Sievietes   veselība  Anda   Radziņa, Fitnesa un uztura speciāliste, Biedrība Veselībai un attīstībai
15.00 – 15.20 Ekonomiski   pamatota iepakojamā materiāla izvēle sterilizācijas   procesā Inga   Buša, Centrālās sterilizācijas vadītāja, Traumatoloģijas un ortopēdijas   slimnīca
15.20 – 16.00 Argona   gāzes pielietojums perioperatīvajā procesā  Anda   Vanaga, operāciju māsa, Bc. sc. sal.,   Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs Tuberkulozes un   plaušu slimību centrs
16.00 – 16.20 Pacienta   termoregulācijas vadīšana perioperatīvajā periodā Iluta   Lielāmure, produktu speciāliste, Mölnlycke Health Care
16.20 – 16.40 Ķirurģiskā   šujamā materiāla jaunāko produktu tehniskais raksturojums Anna   Angena, BBraun pārstāve
16.40 – 17.00 Konferences   noslēgums Diskusijas,   pieredzes apmaiņa

Dalībnieku pieteikšanās konferencei līdz 11. decembrim plkst. 17.00

 mājas lapā masuasociacija.lv sadaļā „Pieteikšanās konferencei”,

norādot konferences dalībnieka kategoriju (skat. zemāk)

Konferences dalībnieku   kategorijas

Dalības maksa

Konts dalības maksas iemaksai

 Latvijas Māsu asociācijas   biedri 

 bez maksas

 

 

Citi konferences   dalībnieki

 

1,00 LVL

1,42 EUR

 

Latvijas Māsu asociācija

Reģ. Nr.: 40 008 003 946

A/S SEB banka

Konta Nr. LV46 UNLA0002110700674

Norāde: Dalības maksa konferencē 14.12.2013.

Samaksu var veikt arī konferences   dienā klātienē 

Citiem   dalībniekiem ieeja konferencē uzrādot veikta maksājuma apliecinājumu

 

 

 

Komentējiet