Ilgtspējība aprūpē un izglītībā

Konference   19.oktobrī     Ilgtspējība aprūpē un izglītībā  

Norises vieta: Latvijas   Onkoloģijas centrs, lielā konferenču zāle

Hipokrāta   iela 4, Rīgā

 

Dalībnieku reģistrācija: 10:00 – 10:30

 

Konferenci organizē: Rīgas   Austrumu klīniskās universitātes Izglītības daļa

sadarbībā arLatvijas „Aprūpe mājās”   asociāciju un

Latvijas   māsu un māsu palīgu profesionālo organizāciju

savienību

 

Konferences programma

10:30 –   10:40   Konferences   atklāšana

 

Jolanta Zālīte, Latvijas Māsu asociācijas

prezidente

10:40  – 11:20 Ilgtspējība   aprūpē un izglītībā  

Ludis Pēks, prof.(emeritus), Dr.   paed., Dr. sc. ing.,

LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts

11:20 –   12:00 Ētikas loma mūsdienu sabiedrībā  

Gunārs Brāzma, asoc. prof., Dr.phil.,

LLU   Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes

Sociālo un Humanitāro zinātņu institūts

12:00 –   12:40  

Holisms. Holistiska   veselības aprūpe mājās

 

Ruta   Renigere, Mg.   Veselības zinātnē,

Mg. Paed.

 12:40 – 13:30   Pārtraukums,  neformālas diskusijas

13:30 –   14:00  

Bērnu   sociālās aprūpes institūcijas multiprofesionālās komandas prakses refleksija

 

Dace   Medne,   Dr.paed., JVLMA asociētā profesore.

VSAC „Rīga” filiāles   „Pļavnieki” sociālās

Aprūpes   sektora vadītāja

14:00 –   14:20  

Onkoloģiskā   aprūpe mājās

 

Olga Gusakova, Mg. Veselības zinātnē

RAKUS   slimnīca „Linezers” galvenā māsa

14:20 –   14:50 Informāciju   tehnoloģiju risinājumi aprūpē mājās Andris Bērziņš,

biedrības   „Latvijas Samariešu apvienība”

direktors

 
14:50 –   15:30 Latvijas   „Aprūpe mājās” asociācijas darbības pārskats Taiga Galeja –   Gruntmane,

Latvijas   „Aprūpe mājās”

asociācijas valdes priekšsēdētāja

Konferences   noslēgums

Par   pilnas konferences noklausīšanos tiek piešķirti 6 (seši) tālākizglītības   punkti

 

Dalībnieku pieteikšana   konferencei līdz 17. Oktobrim

 pa e pastu aprupemajas.asociacija@gmail.com

vai   zvanot pa tālruni 29 405 685; 26 388 445

Dalība   konferencē Latvijas „Aprūpe mājās” asociācijas biedriem un

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes   slimnīcas darbiniekiem – bezmaksas

 

Dalības maksa pārējiem konferences   dalībniekiem – Ls 3.00 /euro 4.26

 

   
Konts dalības maksas iemaksai Latvijas „Aprūpe mājās”   asociācija

Reģ.   Nr. 40008172455

A/S   SEB banka

Konta   Nr. LV67UNLA0050018467087

   

 

Komentējiet