Sveiciens Latvijas svētkos!

Ziedu Latvija 2013. gada 4. maijā

Ziedu Latvija 2013. gada 4. maijā

 

Latvija – Tava un mana…

No zeltainām Latvijas pļavām,
Līdz klusam mežmalas grāvim
Stāv mana Latvija zaļā
Un stārķis lido tai pāri.

Stāv mana Latvija
Skanīga, pilna ar putnu dziesmām.
Tev pretī skrien cielava manīga
Un strazds aizspurdz galvai pāri.

Stāv mana Latvija
Ziedoša, kā dzeltena pieneņu pļava
Stāv Latvija, bitēm sanoša,
Kā medaina bišu drava.

Stāv mana Latvija brīva,
Kā zeltaina pieneņu pļava.
Mums sirdīs tā skaista un ziedoša
Latvija Tava un mana…
Inese Tora

http://www.draugiem.lv/#/blogs/?p=9793838

Komentējiet