Klientu aktīvā dzīve Cēsu pilsētas pansionātā

100_3153

Lieldienas Cēsu pansionātā

Lieldienas Cēsu pansionātā

Cesu pansionāta klientu aktivitātes

Cesu pansionāta klientu aktivitātes

Cēsu pansionāta klientu aktivitātes

Cēsu pansionāta klientu aktivitātes

 

Lieldienas Cēsu pansionātā

Lieldienas Cēsu pansionātā

 

 

 

 

 

Pansionāta mērķis ir nepieļaut pansionāta iemītnieku dzīves kvalitātes pazemināšanos. Lai pansionāta iemītnieki justos labi un pēc iespējas ilgāk saglabātu dzīves laikā iegūtās iemaņas un prasmes, ar klientiem aktīvi darbojas sociālā darba speciālisti un kultūras darba organizētāja. Darbinieki motivē namiņa iemītniekus aktīvi darboties un iesaistīties rīkotajos pasākumos un aktivitātēs. Pašlaik pansionātā dzīvo 131 klients. No tiem 15 ir aktīvi, iesaistās dažādās aktivitātēs, 30 ir nepieciešams motivēt un ar darbinieku palīdzību arī iesaistās nodarbībās un pasākumos. Pārējiem 86  tiek nodrošināta nepieciešamā aprūpe.

Gaidot Lieldienas notika aktīva gatavošanās, kur iesaistījās arī pansionāta iemītnieki. Sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem, tika veidots krāšņs pansionāta noformējums, kas priecēja ne tikai iemītniekus, bet arī tā apmeklētājus. Laicīgi sagādātie bērza zari izplauka un radīja pavasarīgu noskaņu. Īpaši lielu ieguldījumu svētku noskaņas radīšanā sniedza Roza Kulajeva, veidojot dažādus floristikas darbus. Tāpat arī ēdamzāle tika noformēta atbilstoši Lieldienu tematikai, kur uz palodzēm izkārtoja no papīra veidotus groziņus ar pasaku tēliem. Pansionātu apmeklēja dažādu konfesiju mācītāji, kā arī Samariešu apvienības fonda darbinieki, kuri projekta ietvaros ciemojās vairākos veco ļaužu pansionātos.

Arī ikdienā klientiem tiek piedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pansionātā regulāri notiek dažādi koncerti, muzikālas izrādes. Savukārt vasarā namiņa iemītnieki dosies dažādās ekskursijās, apmeklēs koncertus un teātra izrādes ārpus pansionāta telpām. Trīs reizes nedēļā tiek vadītas fiziskās aktivitātes. Spēļu nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, arī ikdienā pansionāta iemītnieki var spēlēt dažādas galda spēles, tomēr viņi labprātāk izvēlas darbinieku vadītās nodarbības. Lai aktivizētu klientus, notika pogu gleznu gatavošana, kur katrs iemītnieks varēja izgatavot savu gleznu. Brīvprātīgā darba meitene Kalija no Velsas vadīja radošo nodarbību, kur klienti veidoja darbiņus no olu čaumalām. No gatavajiem darbiņiem izveidoja izstādi, kas priecēja gan to autorus, gan arī pārējos iemītniekus un pansionāta darbiniekus. Cēsu pilsētas pansionāta darbinieki priecājas par brīvprātīgajiem darbiniekiem. Brīvprātīgo darbs vairāk attīstās un jaunieši sniedz lielu palīdzību sociālā darba speciālistiem.

Katra mēneša pēdējā nedēļā uz kopīgu dzimšanas dienu atzīmēšanu sanāk kopā namiņa iemītnieki, kur katrs jubilārs tiek pacienāts ar tortes gabaliņu. Notiek atmiņās kavēšanās par to kā savu dzimšanas dienu atzīmēja agrāk, tiek dziedātas dziesmas un deklamēti dzejoļi.

Iemītnieki gaida vasaru, kad tiks rīkoti pikniki ar desiņu cepšanu, dziesmu dziedāšanu, mīklu minēšanu un dažādu spēļu spēlēšanu. Iemītnieces Roza un Broņislava ada zeķes un gatavo ziedu pušķu piespraudes. Gatavos darbiņus viņas vasarā tirgo un par nopelnīto naudu iegādājas materiālus savam vaļaspriekam – floristikai.

Pansionātā ir izveidota lasītava, kur var apgūt arī datorprasmes. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiek lasītas priekšā avīzes, laikraksti.

Vairāki namiņa iemītnieki ļoti gaida sniega nokušanu, lai varētu sākt dažādus dārza darbus. Katram, kurš vēlas, tiek iedalīts neliels dārziņš, kur var darboties.

Nodarbībās namiņa iemītnieki gūst prieku un jaunus spēkus turpmākajai dzīvei. Šāda veida aktivitātes klientiem palīdz vieglāk pierast pie jauniem dzīves apstākļiem un sajust to, ka ir vajadzīgi.

Darbinieki rūpējas par māju sajūtas radīšanu. Aktīva dalība svētkos un nodarbībās ne tikai veicina draudzīgas atmosfēras veidošanos pansionātā, tā arī būtiski uzlabo iemītnieku emocionālo stāvokli, palīdz socializēties un vieglāk adaptēties jaunajos apstākļos.

Rudenī, tuvojoties Starptautiskajai Veco ļaužu dienai, tiks rīkota atvērto durvju diena. Apmeklētāji varēs iepazīties ar pansionāta darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, speciālistiem, kā arī apskatīt pansionāta iemītnieku veidotos rokdarbus. Tuvojoties rudenim, atvērto durvju dienu datums tiks precizēts.

 

Sociālā darba studente   Ilze Braukša

Komentējiet