Senioru veselības veicināšanas konsultatīvais kabinets

Par nācijas garīgo vērtību var spriest pēc attieksmes pret saviem gados vecajiem cilvēkiem – senioriem.

2011. gada augustā sākās un decembrī noslēgsies Pacientu Ombuda rīkoto semināru cikls Latvijas senioriem „Mūžam veseli”. Semināri notika 10 lielākajās Latvijas pilsētās, tos apmeklēja un ar lielu interesi klausījās, piedalījās diskusijās un deva ierosinājumus gandrīz tūkstotis Latvijas senioru. Semināru dalībniekiem ļoti patika Pacientu Ombuda izveidotais „Senioru veselības ceļvedis”, kurā apkopotas visu ekspertu lekcijas. Ļoti vērtīgu informāciju par senioru veselības, socializācijas un tiesību  jautājumiem sniedza profesore  Ā. Karpova, prof. J. Zaļkalns, prof. V. Eniņa, prof. I. Logina, ārstes L. Neimane un M. Rupenheite, treneris K. Ozoliņš, Pacientu Ombuda specialisti L. Šulce – Rēvele, I. Ķēniņa, L. Stupele.

Jānis Zaļkalns, Latvijas valsts profesors gerontoloģijā, „Senioru veselības ceļvedī” raksta:  No vecuma nav jābīstas, tas nav jāgaida. Ir jādzīvo dzīve, sajūtot tās garšu, apzinoties piederību savai ģimenei, tautai, valstij. Ar gadiem mūsu skrējiens dzīves ceļā kļūst rimtāks, esam kļuvuši viedāki visos dzīves jautājumos.

Mēs nosirmosim skaisti, ja dzīvosim saziņā ar Dieva un dabas likumiem, domāsim labas domas, darīsim labus darbus, neskaitīsim gadus, bet izgaršosim katru savas dzīves dienu, pašu plānotu, organizētu un vadītu. Lai arī sirmā vecumā mēs varētu teikt – dzīve ir skaista.    

Klausoties ekspertu padomus un ieteikumus, iepazīstoties ar „Senioru veselības ceļvedi” daudzi vecākā gadagājuma cilvēki izteica vēlmi apmeklēt kompetentu speciālistu konsultācijas par senioru veselības problēmām.

Šādu iespēju no š.g. decembra piedāvā  Rīgā, Grebenščikova ielā 1 Diagnostikas centrā

Senioru veselības veicināšanas konsultatīvajā  kabinetā

353. kab.  Pieteikties pa telefonu. 28805601

Konsultāciju laiks:         Trešd. 13.00-17.00

Piektd  9.00 – 13.00

Sabiedrības veselības izglītības speciālists  ar 11 gadu konsultanta darba pieredzi  A. Upminis sniegs  vispusīgas konsultāciju un ieteikumus turpmākajiem veselības veicināšanas pasākumiem.

Diagnostikas centra telpās  ir  ļoti plašas iespējas senioru veselības problēmu diagnostikā un ārstēšanā.

No 1. decembra – 14. Decembrim konsultācijas bezmaksas (akcijas laikā)

Turpmāk maksa par konsultāciju  3 Ls

Senioriem pēc konsultanta ieteikuma būs iespēja apmeklēt Diagnostikas centrā Grebenščikova ielā 1  speciālistus:

–       dermatologa konsultācija ar 5% atlaidi,

–        Otolaringologa konsultācija ar 5% atlaidi,

–       internista konsultācija ar 5% atlaidi.

–       Pēdu kabineta apmeklējums ar 5% atlaidi,

–       uztura speciālists ar 5% atlaidi,

–        fizioterapijas procedūras ar 5% atlaidi,

–       Gulbja laboratorijas izmeklējumi ar 10% atlaidi,

–        Ilmas aptiekā iespēja iegādāties medikamentus ar 5% atlaidi.

Komentējiet