Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības konference


Rīga

2011.gada 24.novembris

Norises laiks: 2011.gada 24.novembris, dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.45

Norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Lielā Aula.

 

10.30 – 10.40 Konferences atklāšana.Inese Zārdiņa, maģistra grāds psiholoģijā,

sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes

māsu prezidente 

10.40. – 11.00 Rīgas Stradiņa universitātes  Māszinību fakultātes dekānes

Ingas Milleres uzruna 

11.00 – 12.00

Pētījuma prezentācija par garīgās veselības aprūpes māsu apvienības

darbības izvērtējumu.Inese Zārdiņa, maģistra grāds psiholoģijā,

sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes

māsu prezidente 

12.00 – 12.15. Pārtraukums 
12.15 – 12.45 Iedzīvotāju izpratne par garīgo veselību un tās profileksi

Antra Kvedere, veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās, sertificēta

garīgās veselības aprūpes māsa, Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas izglītības māsa 

12.45 – 13.15 Alcheimera slimība un pacientu veselības uzturēšana.

Iveta Amoliņa, veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās,

sertifcēta garīgās veselības aprūpes māsa, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra

Ambulatori konsultatīvās nodaļas vecākā māsa

13.15 – 14.15 Saskarsme ar sadusmotu cilvēku. Konfliktsituāciju risināšanas metodes.

Jekaterina Jeremejeva, maģistra grāds sociālajā darbā,  sertificēta garīgās

veselības aprūpes māsa,  Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, galvenā māsa

14.15 – 14.30 Aktualitātes māsu izglītībā un praksē.Inese Zārdiņa, maģistra grāds psiholoģijā,

sertificēta garīgās veselības aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes māsu prezidente

14.30 – 15.00 Konferences noslēgums.Izziņu izsniegšana (8 izglītības kredītstundas)

Dalībnieku pieteikšanās konferencei:

līdz 21. novembrim pa e-pastu birojs@masasasociacija.lv vai zvanot pa tālruni 67602464.

Dalība konferencē Latvijas Māsu asociācijas biedriem bez maksas.

Pārējiem dalībniekiem – 3.00 Ls, dalības maksu iepriekš pārskaitot uz Latvijas Māsu asociācijas

(reģ. Nr. 40008003946) kontu LV46UNLA0002110700674 ar norādi

„Garīgās veselības aprūpes māsu konferencei 24.11.11.”

Dokuments par veikto maksājumu ir jāuzrāda konferences dienā.

Samaksātā nauda neierašanās gadījumā netiek atgriezta.

Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības valde

Komentējiet