Semināru cikls senioriem “Mūžam veseli’’

Iespēja senioriem visā Latvijā uzzināt vairāk par veselības aprūpes un veselības veicināšanas jautājumiem.

Sākot ar 2011. gada 18. augustu tiek uzsākts organizācijas Pacientu Ombuds rīkotais semināru cikls senioriem “Mūžam veseli’’, projekta ‘’Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos’’ ietvaros. Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Latvijas Pensionāru federāciju un tās reģionālajām biedrībām. Semināru mērķis ir informēt un aktivizēt pensionārus no visiem Latvijas novadiem, lai tie spētu pilnvērtīgāk iesaistīties savā veselības aprūpē, būtu informēti par savām pacientu tiesībām, saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus un palīdzību veselības veicināšanai, kā arī dalītos ar jauniegūto informāciju ar citiem mērķa grupas pārstāvjiem. Projekts ir vērsts arī uz sociālās atstumtības risku mazināšanu, jo īpaši senioru grupai trūkst atbalsta un informācijas par veselības aprūpes organizāciju un dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējām.

Seminārā piedalīsies pārstāvji no veselības aprūpes un pašvaldību iestādēm, kā arī veselības nozares eksperti. Speciālisti gerontoloģijā Margarita Rupenheite un profesors Jānis Zaļkalns seminārā skars tēmu par senioru socializācijas īpatnībām, savukārt Pacientu Ombuda konsultante Iveta Ķēniņa un valdes priekšsēdētāja Liene Šulce – Revele pievērsīsies pacientu tiesībām un juridiskajiem aspektiem senioru veselības aprūpē. Profesore Ārija Karpova runās par vecuma psiholoģiskajiem un sociālajiem aspektiem, bet profesore Vija Eniņa par ārstniecības augu lomu veselības saglabāšanā. Tiks apskatītas tēmas par senioru fizisko veselību, veicamajām fiziskajām aktivitātēm – par to Ralfs Upmanis, Kaspars Ozoliņš. Atsevišķa tēma ir sāpju terapija, ar ko iepazīstinās speciāliste neiroloģijā Ināra Logina. Par veselīga uztura principiem senioriem runās Lolita Neimane, savukārt par veselības aprūpes organizācijas jautājumiem informēs Pacientu Ombuda pārstāve Ilze Ābelniece. Semināros piedalīsies arī Aina Verze, Pensionāru federācijas pārstāve.
Ieeja pasākumā ir bez maksas, katram semināra dalībniekam tiks izsniegta rokasgrāmata “Ceļvedis senioram veselības aprūpē’’. Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties diskusijā un dalīties savā pieredzē, kas saistīta ar veselības aprūpi, lai Pacientu Ombuds varētu tālāk strādāt pie uzlabojumiem.
Semināri paredzēti 10 Latvijas pilsētās:

Pirmais seminārs notika Jelgavā Kompetenču attīstības centrā 18. augustā Pasākums bija kupli apmeklēts,  interesi izrādīja daudzi veselības un sociālās  aprūpes profesionāļi.

Valmierā Kultūras centrā  25.augustā notika nākošais seminārs.  Vēl notikuši semināri Jūrmalas SAC, Krustpils novada Domē. Senioru atsaucība bija liela, piedalījās arī vietējie socialās aprūpes veicēji un speciālisti.

Turpmākie semināri notiks:

Liepājā        6. oktobrī  Sākums 12:00. Reģistrēšanās 11:30.   Liepājas reģionālā slimnīca, Slimnīcas iela 25. Konferenču zāle 2. stāvs.

Margarita Rupenheite,  Kaspars Ozoliņš, Ralfs Upmanis, Iveta Ķēniņa,  Lolita Neimane, Ilze Ābelniece

Ventspilī      20. oktobrī   Ventspils Kultūras centra mazā zāle, Kuldīgas ielā 18.  Sākums 12:00. Reģistrēšanās 11:30.

Prof.Ārija Karpova, prof. Vija Eniņa, Margarita Rupenheite,Kaspars Ozoliņš, Ralfs Upmanis, Iveta Ķēniņa, Lolita Neimane, Ilze Ābelniece

Rēzeknē      10.novembrī

Prof. Ināra Logina,  prof. Ārija Karpova,  Margarita Rupenheite, prof. Vija Eniņa, Ilze Ābelniece,  Liene Šulce- Revele, prof.Jānis Zaļkalns

Daugavpilī       24. novembrī  Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1. Sākums 12:00. Reģistrēšanās 11:30.

Prof. Ārija Karpova, Margarita Rupenheite, Lolita Neimane, prof. Vija Eniņa, Ilze Ābelniece,  Liene Šulce- Revele

Ogrē                1. decembrī 

Kaspars Ozoliņš, Ralfs Upmanis, Ilze Ābelniece,  prof. Ārija Karpova, Margarita Rupenheite,  prof. Vija Eniņa, Iveta Ķēniņa,  Lolita Neimane,  prof.Jānis Zaļkalns

Semināru tēmas un lektori:

  • „Sāpju terapija un ārstēšana senioriem” profesore Ināra Logina
  • „Senioriem piemērots veselīgs uzturs” uztura speciāliste Lolita Neimane
  • “Normāls novecošanās process un veco cilvēku socializācijas īpatnības” profesors Jānis Zaļkalns, ārste – pedagogs Margarita Rupenheite
  • “Sociāli psihologiskā aina” profesore Ārija  Karpova
  • „Fiziskās aktivitātes senioriem. Traumu un kritienu risks” Ralfs Upmanis Kaspars Ozoliņš
  • “Pacientu tiesības un juridiskie aspekti senioru veselības aprūpē” juriste Iveta Ķēniņa

Katrā seminārā tiks iekļautas lielākā daļa no šīm tēmām.

Aicinām cilvēkus būt aktīviem un piedalīties semināros, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai Pacientu Ombuda mājaslapā www.pacientuombuds.lv un citos medijos.

Papildus informācijai, lūgums zvanīt uz Pacientu Ombuda biroju: tālr.+371 28646268.
Pacientu Ombuds ir nevalstiska organizācija, kura konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem. Pacientu Ombuda misija ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti starp veselības aprūpē iesaistītajiem.

Pārpublicēts no    http://pacientuombuds.lv/lat/aktualitates/?doc=335

Komentējiet