Ergoterapija bērniem

 Nāciet un piedalieties  ergoterapijas nodarbībās ar saviem vismīļākajiem!

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt prasmes, kas ļauj bērniņam būt neatkarīgākam ikdienas dzīvē. Ergoterapeits palīdzēs attīstīt rokas funkciju un sīko motoriku, uzlabot uzmanību, koncentrēšanās spējas, kā arī citas izziņas spējas. Galvenais instruments darbā ar bērniem ir spēle, jo bērna attīstībai ir nepieciešamas spēles, atbilstoši bērniņa vecumam un prasmēm.

Ergoterapeits palīdzēs bērnam apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamās prasmes- ģērbties, ēst, dzert, atbilstoši  vecumam rotaļāties, uzlabot skolas aktivitātēs nepieciešamās prasmes- griešana ar šķērēm, rakstīšana u.c., kā arī vecākiem sniegs ieteikumus  kā ikdienā mājas apstākļos veicināt bērna attīstību un veselības uzlabošanos, aizkavēt patoloģiju veidošanos.

Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, terapiju un sadarbību ar bērniņu viņa ģimeni un draugiem.

Uzsākot darbu ar bērniņu, kam ir kustību vai izziņas traucējumi, ergoterapeits aptaujās par ikdienas aktivitāšu veikšanas grūtībām un resursiem (stiprajām pusēm), novērtēs motorās (fiziskās) un izziņas prasmes, kā arī iztaujās par fizisko (dzīvesvietas, mājokļa, darbavietas vai skolas apstākļiem) un sociālo vidi (ģimeni, draugiem, skolasbiedriem u.c.), kas ir ne mazāk nozīmīgi.

Tāpat ergoterapeits sniedz jūsu bērniņam un viņu ģimenēm padomus par :

  • bērniņa pozicionēšanu atbilstošajai aktivitātei, pareizas sēdēšanas un gulēšanas pozas veidošana;
  • ieteikumiem vides pielāgošanai, optimālai un pareizai aktivitāšu veikšanai;
  • palīgierīcēm, kas atvieglo ikdienas soli mājās, skolā vai darbā;
  • ortozēm, ortopēdiskajiem palīglīdzekļiem, kas palīdz aizkavēt saslimšanas izraisītu deformāciju (kontraktūru) veidošanos vai arī kompensē kādu no zudušajām funkcijām;
  • hendlingu jeb bērna aprūpes tehnikām, kas veicina viņa attīstību, palīdz aizkavēt pataloģiju veidošanos

Pierakstieties uz konsultāciju un nodarbībām pa tālruni 29929833 vai 28805601.

Nodarbības notiek Grebenščikova ielā 1, 355 kab.   pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.  Nodarbības ilgums 45 min.

Komentējiet