Brūču aprūpe, psiholoģiskais stress un sāpes 2. raksts

K.Solowiej, BSc (Hons), reseach Assistant;

V. Mason, Phd, C Psychol,SeniorLecturer;

D.Upon, PhD, FBPsS,C Psychol, Professor of Health Psychological Sciences, Institute of Health and Society, University of Worcester, UK

Stresa un sāpju psiholoģiskās un fizioloģiskās izpausmes  

Nosakot stresa un sāpju līmeni pacientiem ar hroniskām sāpēm, svarīgi izprast biopsihosociālo konceptu; tas sastāv no interakciju  kompleksa starp bioloģiskām, psiholoģiskām  un sociālām komponentēm. Svarīgi pielietot holistisko pacienta pieredzes izpratni, lai izvēlētos un pielietotu vispiemērotāko ārstēšanu.

          Visvienkāršākais stresa un sāpju novērtēšanas veids ir pacienta uzvedības novērošana (gan verbālās, gan neverbālās) brūču aprūpes laikā. Kļūdaina šīs uzvedības izpausmju novērtēšana var izraisīt nepiemērotu stresa un sāpju ārstēšanu. Uzvedības izpausmju sarakstu  autori pārbaudīja aprūpes iestādē pacientiem viņu brūču aprūpes laikā.  Pacienti paši novērtēja savu sāpju intensitāti miera un kustību laikā. Noskaidrojās, ka 53 % pacientu  atzīmēja sāpes, kas novērotas pēdējā laikā un norādīja vismaz vienu uzvedības kritēriju no saraksta. Savukārt,   85 % rezidentu, kuriem nebija sāpes, nenorādīja nevienu uzvedības izpausmi. Jo izteiktākas sāpes, jo vairāk uzvedības izpausmes tiek atzīmētas.

Stresa un sāpju uzvedības izpausmes

Sāpju uzvedības rādītāji
Balss izpausmes: vaidi, kunkstieni, stenēšana, raudāšana, nopūtas, elsošana
Sejas izteiksmes: viebšanās, vaibstīšanās, uzacu savilkšana, samiegtas acis, sakniebtas lūpas, žokļu savilkšana, zobu sakošana, izķēmota izteiksme
Pieķeršanās: pie gultas malas, galda malas, ķeras pie brūces rajona
Nemiers: maina stāvokli, roku kustības, nespēj palikt mierā
Berzēšana: pieskaras, satver, masē bojājuma vietu
Stresa uzvedības izpausmes
Paātrināta elpošana
Paātrināta acu mirkšķināšana
Paātrināta sirdsdarbība
Muskulatūras sasprindzinājums
Mitras, sasvīdušas plaukstas
Sausa mute, saspringta balss,
Bāla āda, auksti sviedri
Izvairīga uzvedība

 

Avots: http://www.molnlycke.com:19000/en/News/Published-evidence-Link-between-Pain-Stress–Delayed-Wound-Healing/

Komentējiet