Rakstu sērija par brūču aprūpi. Brūču aprūpe, psiholoģiskais stress un sāpes 1.raksts

K.Solowiej, BSc (Hons), reseach Assistant;

V. Mason, Phd, C Psychol,SeniorLecturer;

D.Upon, PhD, FBPsS,C Psychol, Professor of Health Psychological Sciences, Institute of Health and Society, University of Worcester, UK

Sāpju un stresa novērtēšana

Stresa un sāpju līmeņa novērtēšanā var izmantot dažādas metodes. Brūču aprūpes procesā  savlaicīgi novērtētas un novērstas sāpes un stress  saīsina pacienta ārstēšanās ilgumu, uzlabojas labsajūta un samazinās pacienta ārstēšanās izdevumi.

Sāpes, kas ir galvenais distresa cēlonis pacientiem ar akūtām un hroniskām brūcēm,  ievērojami iespaido dzīves kvalitāti. Stresa ietekmi uz  brūču dzīšanas procesu var pētīt dažādos veidos un pie dažādiem brūču veidiem. Dažādi pētījumi pierāda  stresa ietekmi uz hronisku brūču dzīšanas norisi, un psiholoģiskā stresa un audu bojājuma procesa savstarpējās ietekmes metaanalīze pierāda, ka dzīšanas process ir traucēts, ja pacients ir noraizējies vai cieš sāpes.

Termins „stress” parasti tiek saistīts  ar  organisma spēju reaģēt uz dažādiem fizikāliem un psiholoģiskiem traucējumiem. Tā kā stress var ietekmēt indivīdu gan fizioloģiski, gan psiholoģiski, to var uzskatīt par multidimensionālu faktoru. Piemēram, ilgstoša fizioloģiska reakcija uz stresa situāciju var izsaukt imūnās sistēmas izsīkumu. Psiholoģiski stress ir ļoti subjektīva izpausme, tādēļ pacients var interpretēt stresa situāciju vai aktuālos un potenciālos stresorus dažādos veidos. Stress pacientam var izraisīt negatīvu konkrētās situācijas vērtējumu, piemēram, daži pacienti uztver brūces ārstēšanu kā uztraucošu, bet daži tā neuzskata. 

Negatīvs psiholoģisks sāpju pārdzīvojums var ietekmēt brūču dzīšanu un ierobežot aktivitātes, kas saistītas ar pilnvērtīgu dzīves kvalitāti. Tātad, efektīva brūču sāpju novērtēšana un vadīšana var ietekmēt brūču dzīšanas procesu un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

          Hronisku sāpju cēlonis var būt audu bojājums ( brūces) t.i. nociceptīvās sāpes,  kā arī nervu bojājums, kurš rodas brūces rajonā (neiropātiskās sāpes).  Nociceptīvo un neiropātisko  sāpju cēlonis var būt arī brūču aprūpes process, kas rada psiholoģiskas problēmas, ja  šis  process netiek  veikts adekvāti. Tā kā šo sāpju cēlonis ir veselības aprūpes profesionāļu darbība, tad šajā rakstā runāsim par to sāpju novēršanu, kuras rada brūču tīrīšana un pārsiešana. Ja pacients uztver brūču aprūpi kā sāpīgu procesu, tas var izsaukt disstresu un negatīvu attieksmi uz brūces aprūpi. Dažādi hronisku brūču aprūpes procesa pētījumi apliecina, ka brūces dzīšanas procesu ietekmēr psiholoģiskais stress un sāpes. Ja pacients cieš no sāpēm jau pirms brūces ārstēšanas, tad tas var ietekmēt dzīves kvalitāti tāpat kā sāpes, kas rodas ārstēšanas procesā. Piemēram, sāpes, kas rodas pacientam ar slikti dzīstošu brūci uz kājas, veicina bezmiegu, bēdīgas domas par šo nedzīstošo brūci, rada stresu un izsauc ievērojamu dzīves kvalitātes pazeminājumu. Pētījumi apliecina, ka stipras sāpes, bezmiegs, laiks, kuru pavada domās par brūci, var būt saistīti ar sliktu pārsiešanas tehniku. Tas izraisa dzīšanas pasliktināšanos un dzīves kvalitātes pazemināšanos.  Pētījumos pierādīts, ka sāpes ir galvenais faktors, kas izsauc fiziskās aktivitātes pazemināšanos pacientiem ar venozām vai jauktām kāju čūlām. Šie pacienti sūdzas, ka sāpju dēļ ir miega traucējumi, kas veicina nogurumu, raizes, uztraukumu un pazeminātu labsajūtu.

Brūču sāpju veidi

Nosaukums Cēlonis Ilgums
Hroniskas vispārējas sāpes Neiropātiskas sāpes, kuru cēlonis ir ievainojums vai trauma, kura izsauc nerva bojājumu un CNS attiecīgā rajona mazspēju. Neiropātiskās sāpes parasti ir hroniskas un norit vairākus mēnešus un gadus
Sāpes brūces aprūpes laikā Nociceptīvas sāpes izraisa  receptoru(nociceptoru) kairinājums, un atbilde tiek noraidīta uz to ķermena daļu, kurā ir bojājums vai trauma.Sāpes var izsaukt brūces vai apkārtējo audu traumēšana vai pārsēja maiņa.

Brūces tīrīšana (tamponi, auksts šķidrums, kairinošs antiseptiskais līdzeklis) arī var izraisīt akūtas sāpes.  

Nociceptīvās sāpes var būt gan akūtas, gan pastāvīgas  atkarībā no audu bojājumaParasti lokalizējas brūces vai apkārtējo audu rajonā
Priekšlaicīgas sāpes Ja pacientam bijusi sāpīga brūču aprūpes  pieredze, var tikt raidīti sāpju signāli uz CNS un sāpes rodas vēl pirms brūces pārsiešanas.Pacienta bažas var  tikt izteiktas apkārtējā vidē un kā somātiskas izpausmes,  lai pievērstu uzmanību.  Tas palielina sensoru uztveres spējas.

Pacienta raizes par sāpēm brūces aprūpes laikā var palielināties, ja ir bijusi sāpīga brūču aprūpes pieredze iepriekš. 

Priekšlaicīgās sāpes parasti ir īslaicīgas. Tās ir atkarīgas no konkrētā pacienta uztveres.

Avots: http://www.molnlycke.com:19000/en/News/Published-evidence-Link-between-Pain-Stress–Delayed-Wound-Healing/

Turpmāk vēl

Komentējiet