Bisfenola A kaitīgā ietekme uz veselību

Autors Jānis Brizga

Pārpublicēts no:    http://www.zb-zeme.lv/kimija/kimisko-vielu-apraksti/bisfenolsa

Tā ir endokrīnās sistēmas bojātājviela, ko izmanto polikarbonāta plastmasas (cietā plastmasa, ko apzīmē ar PC) ražošanā. No šīs plastmasas gatavo, piemēram, zīdaiņu pudelītes. Bisfenolu A lieto arī epoksīdsveķu, plastmasas virtuves piederumu, metāla konserva bundžu iekšpuses izolācijai un kosmētikā, kā konservantu.

Izcelsme

Bisfenols A (BPA) pirmo reizi tika sintezēts 1930. gadā sintētiskā estrogēna pētījumu laikā, taču to kā farmaceitisko vielu aizstāja di-etil-stilbetrols (DES), kas izrādījās daudz spēcīgāks estrogēns. Interese par bisfenolu A atjaunojās, kad ķīmiķi atklāja iespēju to polimizēt un veidot polikarbonēto plastiku. Polikarbonāts ir viegla, plaši izmantojama plastmasa, ko raksturo optiskā caurspīdība un izturība pret augstu temperatūru un elektrību. BPA tiek arī lietots epoksīdsveķu ražošanā, ko izmanto dažādu pārtikas produktu iepakojumiem (piem., skārda bundžu ražošanai). Šobrīd PBA visā pasaulē tiek ražots milzīgos apjomos (piemēram, 2002. gadā tika saražots apmēram 2,8 miljoni tonnu šīs vielas).

Diemžēl, ražojot iepakojumu pārtikai vai dzērieniem (arī pudelītes mazuļiem), gadās, ka paliek daži neapstrādāti bisfenola A elementi (savienojumi) vai arī saikne, kas bisfenolu savieno ar plastiku, var izrādīties nestabila un tāpēc var pārtrūkt. Tas nozīmē, ka pat mazs bisfenola daudzums var saindēt pārtiku vai dzērienus un iedarboties uz cilvēka organismu. Tā kā BPA pēc savas būtības ir kseno (xeno) estrogēns (ķimikālija, kas spēj atdarināt cilvēka hormona – estrogēna – darbību), tas var nopietni iedarboties uz organismu. Šīs ķimikālijas ir arī saistītas ar vairākiem kaitīgiem hormoniem, kas postoši var iedarboties uz dzīvniekiem. Piemēram, BPA iedarbe ir izraisījusi to, ka gliemeži iznēsā tik daudz olas, ka tie mirst, un šī viela ļoti nelabvēlīgi iedarbojas arī uz zivs vairošanos.

 Izmantošana

Bisfenols A tiek izmantots vairāku produktu ražošanā: ne tikai kā komponents polikarbonāta plastmasas izgatavošanai, bet arī epoksīdsveķu un citu plastiku izgatavošanā. Polikarbonātu lieto mazuļu barošanas pudeļu, ūdens pudeļu, pārtikas kārbu, saldētavu sastatņu, mikroviļņu krāsns siltumizturīgu trauku, galda piederumu, briļļu stiklu, medicīniskā aprīkojuma, CD un DVD, mobilo telefonu, elektronisko ierīču, sporta aprīkojuma un auto detaļu izgatavošanai.

Epoksīdsveķus lieto ar inženieriju saistītās jomās: grīdas segumiem, maisījumiem, krāsojumiem, līmēšanai u.c.

Bisfenola A izmantošana neaprobežojas tikai ar plastmasas un epoksīdsveķu ražošanā – kā iekšējais ingredients (sastāvdaļa) tas tiek izmantots arī pesticīdos, antioksidantos, gumijas ķimikālijās un kā polivinilhlorīda (PVC) stabilizētājs.

 Iedarbība uz cilvēku

Ir iespējamība, ka laika gaitā BPA var atdalīties no polikarbonētas plastmasas, tādējādi tas var iekļūst polikarbonētās pudeles saturā, t.i., ūdenī vai dzērienā. Tas pats attiecināms arī uz pārtikas konserviem kārbās un līdzīgiem produktiem. Kopumā uztrauc arī šīs vielas ietekme uz grūtniecēm un bērniem, kuru barošanai izmanto polikarbonētas bērnu pudelītes.

BPA piesārņojums ir arī izplatīts apkārtējā vidē, jo īpaši ūdeņu vidē: industriālos un vietējos ūdeņu atkritumos un kanalizācijas notekūdeņos, kā arī atkritumu izgāztuvēs. Rezultātā BPA nonāk upju ūdeņos un rada nogulsnes. BPA arī piesārņo jūras ūdeni un ir atrasts vairākos jūras dzīvniekos, ko izmanto pārtikā.

BPA konstatēts arī bērnu un pieaugušo urīnā, kā arī nabassaites asinīs. Bīstamākais ir tas, ka daži pētījumi rāda, ka šīs vielas koncentrācija daudzos gadījumos var izraisīt kaitējumu veselībai.

 Iedarbība uz cilvēka sirdi (Kā bisfenols A var ietekmēt manu sirdi?)

Bisfenols A ir sintētisks estrogēns un ir pierādījumi, ka mijiedarbībā ar cilvēka organisma endokrīnās sistēmas hormonu tas spējīgs izraisīt vairākus blakus efektus. Ir grūti spriest par kaitīgumu cilvēkam, taču pētījumi parādījuši, ka iespējamie efekti var būt: ietekme uz vīriešu reproducēšanās kanālu un priekšdziedzeri; ietekme uz spermas producēšanu; ietekme uz krūts audiem, kas var izraisīt krūts vēzi, kā arī pie ātrākas sievietes pubertātes, pie spontāniem abortiem un kopumā var ietekmēt sievietes un vīrieša uzvedību. Ietekme uz imūnsistēmu vēl tiek pētīta.

Pēdējā laikā daži svarīgi pētījumi tika veikti Japānā, un tie pierādīja, ka bisfenola A lielāka ietekme ir uz sievietēm, īpaši attiecībā uz spontāniem abortiem. Šīs pētījums tika uzsākts, pamatojoties uz agrāk veiktiem pētījumiem ASV, kas paredzēja, ka BPA pelēm izraisa tā saucamo mejotisko aneiploīdiju, kas ir vistipiskākais spontāno abortu izraisītājs.

Minimālajā līmenī BPA var veicināt tauku šūnu diferencēšanos un lipīdu uzkrāšanos, tā rezultātā sekmējot cilvēka aptaukošanos. BPA arī izraisīja izmaiņas peļu krūts audos (tās atgādina krūts vēža pirmo stadiju), kā arī būtiski samazināja spermas līmeni pieaugušo žurku organismos.

Kā es varu mazināt bisfenola A iedarbību?

Viens no veidiem, kā mazināt bisfenola A iedarbību, ir ierobežot konservēto pārtikas produktu daudzumu uzturā, kā arī atteikties no polikarbonēto pudeļu izmantošanas. Lai mazinātu BPA ietekmi uz mazuļiem, polikarbonētas bērnu pudelītes tiks aizstātas ar nepolikarbonētām pudelītēm.

 Regulējošs statuss

  • Eiropas Savienībā bisfenols A izturējis bīstamības izvērtējumu, taču vairāki pētījumi ir parādījuši, ka pat mazākajā līmenī tas spēj izraisīt bīstamu ietekmi, tādējādi, pamatojoties uz konfliktējošiem datiem, tika pieprasīts veikt vairāk pētījumu.
  • Tas tiek klasificēts kā 3 kategorijas toksikants – viela, ko jāuztver par kaitīgu cilvēkam. Šis secinājums tika izdarīts, pamatojoties uz pētījumiem, kas nodrošināja pietiekamu daudzumu pierādījumu par vielas stipro ietekmi uz cilvēka organismu, izraisot auglības pavājināšanos. Efekts un bīstamības pakāpe līdzīga kā citiem toksikantiem (indīgām vielām).

 Papildinformācija

(1) literatūras avoti: Frederick S. vom Saal and Claude Hughes. Environ Health Perspect doi:10.1289/ehp.7713 available via http://dx.doi.org/

(2http://www.ourstolenfuture.org/NewScience/oncompounds/bisphenola/bpauses.htm

(3) http://www.bisphenol-a.org/

Komentējiet