Abrahams Maslovs. Personības vajadzību struktūra

1908. – 1970. Tēvs ebreju emigrants no Krievijas, Abrahams dzimis Amerikā, dzīvojis trūcīgā ģimenē. Studējis psiholoģiju. Sāk kā biheiviorists, bet vēlāk izstrādā jaunu pieeju – humānistisko psiholoģiju. 1954.gadā izdod grāmatu ”Motivācija un personība”, kur apraksta, ka galvenais cilvēkā ir viņa svarīgākās vajadzības pēc kā viņš tiecas.

Personības vajadzību struktūra

  1. Fizioloģiskās vajadzības – pamatvajadzības: uzturs, atpūta, miegs, atpūta, elpošana, izvadīšanas procesi, komforts. 

Aizsardzība no klimatiskajiem apstākļiem, vajadzība pēc mājām, seksuālā vajadzība, sensorās vajadzības.  

Vides ietekme uz cilvēku. Vienmuļa vide veicina agresivitāti, noziedzību,narkomāniju, alkoholismu.

2.Vajadzība pēc drošības: fiziska un psiholoģiska drošība. To nodrošina stabilitāte un informētība. Vislabākais veids kā sagraut drošību – neinformēt, slēpt patiesību.

3.Vajadzība pēc piederības un mīlestības  Cilvēks bez mīlestības ir tas pats, kas automobilis bez degvielas. Cilvēkam ir vajadzīgi savējie, piederība pie grupas – ģimene, darba biedri, hobija grupa u.c.

4.Vajadzība pēc pašcieņas  Justies novērtētam, vajadzīgam. Balstās uz spējām, raksturu, morālajām īpašībām. Nepareiza kritika nomāc pašcieņu, uzslava ceļ pašcieņu.

5.Vajadzība pēc pašīstenošanās. Savas patības piepildīšana reālā darbībā. Savu spēju, zināšanu realizācija, likšana lietā. Pašcieņas gadījumā mums svarīgi, ko domā citi par mums, atzinībano citu puses. Pašīstenošanas gadījumā svarīgākais, ko viņš pats domā par sevi.

 Dažādiem cilvēkiem dažāds vajadzību līmenis. Parasti viens vai divi līmeņi visbūtiskākie:

–         ja svarīgs fizioloģisko vajadzību līmenis, raksturīgi: fiziskās eksistences nodrošināšana. Parasti ekstravertais sajūtu līmenis- baudīt dzīvi. Visu saprot caur to, cik tas var dot viņiem baudas, ir reāli sajūtams 

–         ja svarīga vajadzība pēc drošības – raksturīga izvairīšanās motivācija – parādās jau skolā. Negrib nepatikšanas, tādēļ paklausīgi, mācās, ievēro prasības. Ievēro citu uzspiestos mērķus un prasības. Taupīgi, mīl kārtību, noteiktību, tiecas pēc stingras rokas. Pretstats – sasniegšanas motivācija – cilvēks realizē mērķus un savas vēlmes, neskatotiene uz ko, galvenaispārliecība, ticība sev.

–         Vajadzība pēc mīlestības un piederēšanas – izteikti kolektīvisti, svarīgi būt starp cilvēkiem, labas attiecībasar apkārtējiem, saskarsme – augstākā vērtība. Individuālisma kultūrai raksturīga precizitāte, visam jānotiek laikā. Kolektīvisma kultūrai raksturīgi – šodien, apmēram.

–         Vajadzība pēc pašcieņas – mēģina sevi apliecināt. Svarīgi, lai ar viņiem rēķinās, lai no viņiem baidās.

–         Vajadzība pēc pašīstenošanās -to var panākt, ja nodrošina iepriekšējos līmeņus 

Pēc A. Maslova veselīgas personības pazīmes:

–         augsti attīstīta realitātes izjūta, izprot situāciju un sabiedrību, kurā dzīvo

–         objektīvs sevis un citu vērtījums. Pašvērtējums – savu spēju, īpašību novērtējums. Pašcieņa – attieksme pret sevi kopumā. Pareizi novērtē sevi un pieņem citus tādus, kādi viņi ir. 

–         Spēja koncentrēties uz problēmām, kuras atrodas ārpus šaura personisku interešu loka. Darbs nozīmē vairāk kā peļņas avots. 

–         Iekšējo īpašību atraisītība  – spontanitāte. Neslēpj jūtas, emocijas. 

–         Autonomija, patstāvība, neatkarība – apzinās un spāj ievērot pieņemtās normas 

–         Spēj nodibināt īpaši ciešas attiecībasar citiem – Ja veidojas mīlestība, tad uz mūžu. Izvairās no īslaicīgām, paviršām attiecībām 

–         Kreativitāte – radoši cilvēki. Radošs visā ko dara – pat zupu vārot. 

–         Laba humora izjūta – nemīl ņirgāšanos, humoru, kas pazemo citus 

–         Augsti attīstīta ētikas izjūta – viņiem ir morāles principi, no kuriem neatkāpjas 

–         Spēja ieraudzīt jaunā gaismā parastas lietas – izjust pilnīgu laimes apziņu, izjust līdzjūtību pret citu cilvēku, ārkārtīgi spēcīgas emocijas. 

Jo vairāk šo īpašību, jo cilvēks tuvāks pašīstenošanās idejai. 

Motivācija darbam var būt:

 –  nauda – fizioloģiskā vajadzība

 –  drošība – garantēts darbs

 –  psiholoģiskais klimats – ar labu psiholoģisko klimatu  var kompensēt mazu   samaksu

–  atzinība – pašcieņa

–  Iespēja likt lietā savu radošo potenciālu, apliecināt sevi, piepildīt dzīves mērķi

(Reņģe V. ”Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas” – Rīga, Zvaigzne ABC,1999. 158.-171.)

CILVĒKA  PAMATVAJADZĪBU   HIERARHIJA

(pēc Abrahama Maslova)

7 Pašaktualizācijas vajadzība: realizētsavus mērķus, spējas,

realizēt sevi kā personību,

atrast dzīvei jēgu

Apmierinātība ar dzīvi. Laba pašizjūta. Darbs, kurā varrealizēt savas spējas un gūt gandarījumu. Iespējarealizēt vaļasprieku. Mērķi un iespējas tos sasniegt.

Pašvērtības sajūta. Atbildība par savu dzīvi. Izvēles

brīvība. Veselīga pašapziņa. Laimes izjūta.

6. Estētiskās vajadzības:harmonija, skaistums,kārtība… Patīkams darbs, kas reizē ir arī hobijs. Pozitīvsvizuālais tēls. Dzīve harmonijā ar sevi. Prasmepriecāties par dzīvi. Iespēja baudīt mākslu, kultūru.
5. Izziņas vajadzība: zināt,mācēt, saprast, izmēģināt Darbs un atalgojums nav pašmērķis. Izglītošanās unattīstības iespējas. Stabila nervu sistēma.Vēlme nepārtraukti pilnveidoties, paaugstināt izglītības

līmeni. Prasme izmantot zināšanas. Pilnvērtīga garīgā

dzīve. Iespēja izglītoties un izglītot bērnus.

4. Atzīšanas (cieņas) vajadzība: gūt panākumus,atzinību, prestižu, brīvību Izjūta, ka tiec atbilstoši novērtēts darbībā un kā personība.Domubiedru sapratne. Stāvoklis sabiedrībā. Brīvība,iespēja darīt to, kas patīk. Panākumi.
3. Mīlestības un piederības vajadzība: izjust piederībugrupai, būt pieņemtam,

mīlētam, būt starp

cilvēkiem

Abpusēja mīlestības izjūta, ka tevi mīl un tu mīli. Bērnumīlestība. Esi mīlēts bērns ģimenē. Labi draugi.Pieņemama  sociālā vide. Ticība.

Sadarbība ar līdzcilvēkiem: mani pieņem un es spēju

pieņemt citus. Dot gandarījumu līdzcilvēkiem.

2. Drošības vajadzība:būt drošam, pasargātam noneveiksmēm, bailēm,

agresivitātes

Labi atalgots darbs. Saticīga ģimene. Vecāku atbalsts.Līdzsvars dzīvē. Draugs, kuram var uzticēties. Sajūta „esgribu un es varu”. Spēja ietekmēt apstākļus, nevis

pakļauties tiem. Sapratne no citu puse. Drošības,

stabilitātes sajūta. Valsts garantijas, valdība, kas domā par

tautu. Likumdošana: personas sociālā un politiskā drošība.

Pārliecinātība par nākotni. Spēja orientēties apstākļos.

1. Fizioloģiskās vajadzības:uzturs, miegs, atpūta,kustības, elpošana, izvade,

sekss, komforts u.c.

Laba pašsajūta un veselība. Iespēja uzturēt labu veselībuun ārstēties. Iespēja veltīt laiku sev. Ekoloģiski tīra vide.Apmierinātas materiālās vajadzības: pārtika, apģērbs,

mājsaimniecības tehnika, sava dzīvesvieta. Iespēja labi

atpūsties. Pilnvērtīga seksuālā dzīve.

Tabula no Lekciju materiāliem aprūpes procesā 1999.g. MPIC

Komentējiet