Tirzas pagasta Veselības un sociālās aprūpes nams

Saulīt vēlu vakarā

Sēžas zelta laiviņā;

Rītā agri uzlēkdama

Atstāj laivu līgojot…

Gulbenes novada Veselības un sociālās aprūpes nams Tirzā ir izveidots uz lauku slimnīcas bāzes un 2002. gadā renovēts pēc Eiropas standartu projekta. Iestādē ir 22 vietas, vienvietīgas, divvietīgas un trīsvietīgas istabas. Pagaidām mums ir malkas apkure un arī pusdienas gatavo uz malkas plīts. Aprūpi veic 15 darbinieki, no tiem 5 aprūpes māsas, 5 aprūpētāji, saimniecības daļas vadītājs, divi pavāri, kurinātājs – sētnieks un iestādes vadītājs.

Atrodamies 25 kilometrus no Gulbenes gleznainā vietā, Tirzas upes krastā Tirzaslejā. Netālu ir baltā Tirzas Evanģēliski luteriskās baznīca, kas ir kultūrvēsturisks objekts (2006. gadā veikta baznīcas restaurācija). Mūsu pagastā ir apkārtnē iecienīti Kancēna kapi, kuros atdusas sava laika slavenie novadnieki, arī dzejniece Tirzmaliete, kuras nemirstīgo ,,Es dziedāšu par tevi, tēvuzeme” dzied vai katrs latvietis. Blakus aprūpes namam ir veikals un aptieka, bet zem viena jumta ar mums atrodas Ģimenes ārsta prakse, kas ļoti atvieglo veselības problēmu risināšanu iestādē. No 2009. gada pie mums darbojas veselības punkts, kas dod iespēju saņemt medicīnas palīdzību arī pagasta iedzīvotājiem ārpus ambulances darba laika.

Tirza ir ievērojama ar savu kultūrvēsturi. Jānis Misiņš, Mariss Vētra, Aida Niedra, Andrievs Niedra, Voldemārs Maldonis, Ludolfs Liberts, Elza Ķezbere – tā ir tikai neliela daļa no ļaudīm, kas nesuši Tirzas vārdu pasaulē. Pagastā īpašu vērību piegriež mākslinieciskajai pašdarbībai. Tirzā koncertus snieguši ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes un vismaz reizi ceturksnī notiek koncerti, tikšanās, aktivitātes, kas ienes patīkamu noskaņojumu arī Aprūpes namā. Sadarbojamies ar saviem ilggadējiem sponsoriem un labvēļiem, pagastu ļaudīm un cenšamies nest gara gaismu gan savu klientu, gan apkārtējo ļaužu sirdīs. Mēs pilnveidojamies, attīstāmies un ceram uz ilgstošu pastāvēšanu, kas ir atkarīga no daudziem faktoriem. Gribam, lai daudzi cilvēki, kļūstot par mūsu klientiem, justos pie mums labāk nekā mājās.

Vienas diennakts izmaksas Aprūpes namā ir ~ desmit lati.

Mums var zvanīt un interesēties pa telefoniem 64430697 un 29623314 un arī apmeklēt, lai uz vietas iepazītos ar apstākļiem, un dzīvošanas iespējām.

Aprūpes nama vadītāja Ieva Bērziņa – ārste, rakstniece un Tirzmalas ļaužu gara stiprinatāja, skat. arī lapā Pieredze, pārdomas, atbildes

Komentējiet