* Arhīvs par ‘Juridiskie jautājumi’ Category

Diasporas mediķiem atvieglo prasības, lai turpinātu profesionālo darbību Latvijā

Diasporas mediķiem atvieglo prasības, lai turpinātu profesionālo darbību Latvijā

https://multinews.lv/diasporas-medikiem-atvieglo-prasibas-lai-turpinatu-profesionalo-darbibu-latvija/

  1. augusts 2020.

Turpinot risināt cilvēkresursu piesaistes jautājumu veselības aprūpes jomā, Veselības ministrija ir sagatavojusi grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos*, kurus šodien, 18. augustā, apstiprināja valdībā. Būtiskas izmaiņas – atvieglotas prasības, lai diasporā esošie mediķi, kuri vēlas pārcelties uz Latviju, varētu te turpināt savu profesionālo darbu.

Lai nodrošinātu iespēju diasporā dzīvojošiem mediķiem, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, turpināt profesionālo darbību, atvieglota kārtība reģistrācijai Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Proti, ja ārstniecības persona (ar Latvijā iegūtu diplomu) ir strādājusi profesijā ārpus Latvijas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē ne mazāk kā … Lasīt tālāk

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.

Pārpublicēts no http://www.masuasociacija.lv/par-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-un-sertifikatu-deriguma-terminiem/

Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra un sertifikātu derīguma termiņiem

07/04/2020

Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra un sertifikātu derīguma termiņiem

Veselības ministrija informē, ka saskaņā ar likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”[1] 28. pantu, lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.

Lūdzam C pagarināt Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām spēkā esošos reģistrācijas un … Lasīt tālāk

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros kursi “Salvum TD”

   

 

 

 

 

  

http://salvumtd.lv/
Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina ārstus, māsas, ārsta palīgus, māsas palīgus, vecmātes, funkcionālos speciālistus, farmaceitus un ārstniecības atbalsta personas pieteikties neformālās izglītības programmā: „Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursos tiks sniegtas zināšanas par stresa vadību un savu iekšējo resursu atjaunošanu intensīvas psiholoģiskās slodzes apstākļos.

Mācību norises vietas un datumi:

LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu … Lasīt tālāk

PĀRREĢISTRĀCIJA

PĀRREĢISTRĀCIJA

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracijahttp://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija

Pārreģistrācija jāveic personām, kuras:

  • veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;
  • beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām pārreģistrācijai  jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • profesionālo pilnveidi apliecinošus kursus profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;
  • māsām un vecmātēm –  150 stundu

    (strādājošām māsām vai vecmātēm profesijā – vismaz 100 stundu apjomā);

  • radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 … Lasīt tālāk

Izmaiņas noteikumos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību

Š.g. 1. jūnijā stājas spēkā noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību

Veselības inspekcija

31.05.2016

Ar š.g. 1. jūniju stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, kas būtiski mazinās administratīvo slogu un vienkāršos administratīvās procedūras ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām (turpmāk – Noteikumi).

Šobrīd Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra (turpmāk – Reģistrs) darbība balstās uz principu, ka ikvienai ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai profesionālās darbības veikšanai nepieciešama reģistrācija Reģistrā un reizi piecos gados nepieciešama pārreģistrācija.  No š.g. 1. … Lasīt tālāk

Jauns māsas profesijas standarts

Latvijas Māsu asociācija

Latvijas Māsu asociācija

2014. 02. 27. Tēma: Jaunumi

Ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” ir apstiprināts jauns māsas profesijas standarts. Standarta tekstu PDF formātā varat skatīt šeit vai pilnu MK noteikumu tekstu vietnē http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806.

 

Latvijas Māsu asociācija izsaka pateicību visiem izglītības un pacientu aprūpes jomas profesionāļiem, kuri ir snieguši ieguldījumu jaunā māsas profesijas standarta aktualizācijā, saskaņošanā un apstiprināšanā atbilstoši mūsdienīgai aprūpes attīstības stratēģijai un jaunajai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2013/55/ES par profesionālo … Lasīt tālāk

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība

16.07.2013. Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, kas paredz, ka aukļa pakalpojuma sniedzējam vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītai personai, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību, jāatbilst šādām prasībām:

Bērnu uzraudzīšanas pakalpojumu varēs sniegt tikai cilvēki, kas nav izdarījuši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktus noziedzīgus nodarījumus un pārkāpumus.

Vērtēs arī, vai cilvēkam nav pārtrauktas vai atņemtas paša bērnu aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu cilvēks nav atcelts no aizbildņa pienākumiem to nekārtīgas pildīšanas dēļ, vai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss.

Plānots, ka pakalpojums varēs būt gan īslaicīgs, proti, līdz četrām … Lasīt tālāk

Informētās piekrišanas problemātika, sniedzot ārstniecības pakalpojumu 2. raksts

Anda Valdmane  tiesību zinātņu maģistra grāds jurisprudencē,  profesionālā jurista kvalifikācija.

Pacientu tiesību likums nenosaka obligātu informētās piekrišanas rakstveida formu. Medicīnas tiesību juristi skaidro šo nosacījumu ar viedokli, ka tādējādi informētās piekrišanas rakstveida forma būtu nepieciešama ikvienā situācijā, kur pacientam tiktu veikta jebkura ārstnieciska manipulācija. Šādam viedoklim var piekrist, jo piekrišana ārstniecībai tiek dota gan mutvārdiem, gan ar darbību- piemēram, sniedzot roku medicīnas māsai, kura gatavojas paņemt no vēnas asins paraugu, gan rakstveidā- parakstot piekrišanas ārstniecībai veidlapu. Tomēr, tiek norādīts, ka ja tiek paredzēts plānveida veselības aprūpes pakalpojums, ir nepieciešams informēto piekrišanu noslēgt rakstveida formā. Arī pacientam pietiek laika iedziļināties nosacījumos, kā … Lasīt tālāk

Jurista padomi: Informētās piekrišanas problemātika, sniedzot ārstniecības pakalpojumu 1. raksts

Anda Valdmane  

       Anda Valdmane tiesību  zinātņu maģistra grāds jurisprudencē, profesionālā jurista       kvalifikācija.

Normatīvo aktu izstrāde par pacienta kā veselības aprūpes pakalpojuma saņēmēja tiesībām sākās ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1948.gada 10.decembrī pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Deklarācijas preambulā konstatēts, ka „cilvēktiesību necienīšana un nicināšana noved pie barbariskiem aktiem, kas ir smags pārkāpums pret cilvēces sirdsapziņu”. Balstoties uz deklarācijas 3.pantā pausto, ka katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību, valstis ir spērušas nozīmīgus soļus indivīda tiesību aizsardzībai medicīnas jomā.

Definējot pacienta tiesības kā cilvēktiesības, pasaules medicīnas tiesību … Lasīt tālāk