* Arhīvs par ‘kursi’ Category

Kursi Neatliekamā medicīniskā palīdzībā

Profesionālās pilnveides izglītības kursi

Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās

Kursu norises vieta: Rīgā, Bukultu ielā 9 (trešā stāva mācību telpā)

Kursu norises laiks  no plkst. 10:00 līdz 16:00
(dalībnieku reģistrācija – 30 min pirms mācību kursu sākuma)

Kursu norises datumi:

 • 10.2018 mācību kursu 1. daļa
 • 10.2018. mācību kursu 2. daļa

Kursu tēmas:

 • Pieaugušo un bērnu atdzīvināšanas pamatalgoritms (ABC)
 • Pasākumi vitāli svarīgo funkciju nodrošināšanai (samaņas novērtēšana, elpceļu caurejamības un elpošanas nodrošināšana, elpceļu kontrole, netiešā sirds masāža)
 • Padziļinātā sirds – plaušu reanimācija (kambaru fibrilācija/bezpulsa kambaru tahikardija, bezpulsa elektriskā aktivitāte, asistolija)
 • Dzīvībai bīstamas aritmijas, to neatliekama ārstēšana (tahiaritmijas un bradiaritmijas)
 • Lasīt tālāk

PERIOPERATĪVĀ APRŪPE PLAUKSTAS ĶIRURĢIJĀ

PERIOPERATĪVĀ APRŪPE   PLAUKSTAS ĶIRURĢIJĀ

28.04.2018     9:00

Programma apstiprināta  LMa 23.10.2017.

Reģ.Nr.NTI/P-0722

8TIP

Norises vieta Rīga, Burtnieku iela 36

Programmas saturs:

 • Plaukstas anatomija.
 • Plaukstas operāciju veidi.
 • Plaukstas operācijām nepieciešamā materiāla veidi, to sagatavošana.
 • Plaukstas operācijām nepieciešamais aprīkojums, aparatūra.
 • Šujamā materiāla specifika plaukstas ķirurģijā.
 • Specifiskie instrumenti pie plaukstas ķirurģijas operācijām.

PROGRAMMAS AUTORE UN REALIZĒTĀJA  sertificēta operāciju māsa

LINDA LAPIŅA    SOROR LL

Seminārs Maksas – pārskaitījums, kas nodrošina vietas rezervāciju!

Kursi notiks pie pietiekama cilvēku skaita!

Pieteikšanās līdz 11.04.2018.   +37126566497       sororll@inbox.lv

 

Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem

Jauna profesionālās pilnveides programma veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem

Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem
16 TIP

Autors: Margarita Rupenheite,   ārste pediatre, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16

Mērķauditorija – veselības un sociālās aprūpes darbinieki (māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, aprūpētāji, sociālie darbinieki)

Kursa mērķis:

 • izpratīs veselības pratības jēdzienu, nozīmi, faktorus ;
 • pratīs izzināt veselības pratības līmeni savā aprūpes teritorijā;
 • pratīs pielietot piemērotākās pedagoģiskās metodes  sabiedrības veselības pratības  pilnveidošanā  dažādos indivīdu vecumposmos;

Īss programmas satura izklāsts:

 • Veselības pratības jēdziens un nozīme sabiedrības veselības veicināšanā dažādos vecumposmos;
 • Sabiedrības veselības stāvokļa raksturojošās informācijas ievākšana, situācijas izpēte,  novērtēšana un darbības plānošana veselības veicināšanā;
 • Ģimenes veselības situacija … Lasīt tālāk

Perioperatīvā aprūpe plaukstas ķirurģijā

Perioperatīvā aprūpe plaukstas ķirurģijā

Programma  apstiprināta LMa 23.10.2017

Reģ. Nr. NTI/P-0722

8TIP

SOROR LL      LINDA LAPIŅA

10.03.2018   No 9:00  Rīgā , Burtnieku iela 36

Programmas saturs:

§  Plaukstas anatomija.

§  Plaukstas operāciju veidi.

§  Plaukstas operācijām nepieciešamā materiāla veidi, to sagatavošana.

§  Plaukstas operācijām nepieciešamais aprīkojums, aparatūra.

§  Šujamā materiāla specifika plaukstas ķirurģijā.

§  Specifiskie instrumenti pie plaukstas ķirurģijas operācijām.

PROGRAMMU VADĪS : LINDA LAPIŅA

Seminārs Maksas – pārskaitījums, kas nodrošina vietas rezervāciju!

+371 26566497

sororll@inbox.lv

Pieteikšanās līdz 08.03.2018

 

Jauna programma operāciju māsām

Jaunais gads atnācis ar jaunu programmu operāciju māsām

 

Linda Lapiņa

Neformālās tālākizglītības profesionālās pilnveides programma

Perioperatīvā aprūpe plaukstas ķirurģijā

Autors un realizētājs Linda Lapiņa,

SIA SOROR LL, sertificēta operāciju māsa , Bakalaura grāds Sabiedriskās attiecībās

 

Programma apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2017 .gada 23. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P-0722

8 TIP

Mērķauditorija: operāciju māsas

Programmas saturs:

 • Plaukstas anatomija.
 • Plaukstas operāciju veidi.
 • Plaukstas operācijām nepieciešamā materiāla veidi, to sagatavošana.
 • Plaukstas operācijām nepieciešamais aprīkojums, aparatūra.
 • Šujamā materiāla specifika plaukstas ķirurģijā.
 • Specifiskie instrumenti pie plaukstas ķirurģijas operācijām.

 

Ar šīs programmas palīdzību būs iespēja iepazīties ar perioperatīvo aprūpi plaukstas ķirurģijā, kas ietvers lūzumus, veidojumus, iedzimtās un … Lasīt tālāk

Tālmācībā (neklātienē) Māras Mikulānes programma par uzturu

Māra Mikulāne
  “Ir jāēd un jādzer tieši tik, cik nepieciešams, lai mūsu spēki atjaunotos, nevis tiktu nomākti.”   /Cicerons/

Pareiza uztura izvēle pie dažādām saslimšanām un uzsūkšanās traucējumiem

 16 TIP

NTI/P-0403

Programma iesniegta un apstiprināta LMA 2014. gada jūnijā NTI/P-0403

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa.

Mērķa auditorija: māsas, ārsta palīgi

Programmas mērķis:

 • Zinās par vispārīga rakstura jautājumiem, kas saistīti ar uzturu;
 • Pratīs izskaidrot nepieciešamo barības vielu pozitīvās un negatīvās īpašības;
 • Izpratīs veselīga uztura pamatprincipiem;
 • Mācēs izskaidrot pacientiem ar dažādām uzsūkšanās saslimšanām pareiza uztura izvēli.

Programmas saturs:

 • Enerģijas maiņa un uzturs;
 • Uzturs dažādiem dzīves gadījumiem;
 • Uzturs pie dažādām saslimšanām;

–        pacientiem ar zarnu … Lasīt tālāk

Aktuāli! Kursi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem

Lai uzlabotu klientu aprūpes procesu, Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem nepieciešams apgūt  saskarsmes iemaņas. Tādēļ  2015. gadā  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās uz vietas  iespējams organizēt kursu sociāliem aprūpētājiem, sociāliem rehabilitētājiem un aprūpētājiem.

 

Margarita  Profesionālās saskarsme pacientu/klientu aprūpē   16 TIP

Kursu programma  apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 16 TIP

2 dienu kursi,  dalībnieki saņems apjomīgus izdales materialus, psiholoģiskos testus. Kursu laikā  saskarsmes iemaņu praktiskā apguve

Kursus vadīs ārste – pedagogs   Margarita Rupenheite

e-pasts margarita@medkursi.lv 

              mob. 29559470

Īss programmas saturs  šeit

Jauna tālākizglītības kursu programma par uztura izvēli pie dažādām saslimšanām

M.Mikulane

Māra Mikulāne

Pareiza uztura izvēle pie dažādām saslimšanām un uzsūkšanās traucējumiem.

“Ir jāēd un jādzer tieši tik, cik nepieciešams,

 lai mūsu spēki atjaunotos, nevis tiktu nomākti.”

(Cicerons)

Mūsu ikdienas uzturs neapšaubāmi ietekmē mūsu veselību. Uzturam ir svarīga loma gan dažādu slimību attīstībā, gan to profilaksē un dažreiz arī ārstēšanā. Šajā tālākizglītības lekcijā mēģināšu sniegt Jums nepieciešamo informāciju par slimībām, kas ir ļoti cieši saistītas ar uzturu. Par šo slimību rašanās iemesliem, komplikācijām, attīstības gaitu un, protams, šo slimību profilaksi. Esmu caurskatījusi daudz, izglītojošā materiāla, … Lasīt tālāk

„Salvum TD” Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

Salvum TD

Salvum TD

 

Reģ. apl. Nr. 4360802066

„Kadaga 5”-57, Kadaga, Ādažu novads, LV – 2103

tālr.: +371 26388445, e-pasts salvumtd@gmail.com

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Salvum TD” mērķis ir nodrošināt ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un sociālā darba speciālistiem, izglītības iespējas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās, kas pamatotas izglītības ilgtspējīgai attīstībai stratēģijā: mācīties būt, mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties pārveidot sevi un sabiedrību (UNESCO Starptautiskās Komisijas ziņojums par izglītību 21. gs.).

Izprotot ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu ikdienas darba … Lasīt tālāk

Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos

 

M.Mikulane

Māra Mikulāne

8.maijā noklausījos  lekciju  RSU bibliotēkā „Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos”. Ļoti interesanta, informācijas pārpilna tēma. Tā liek aizdomāties par to, ko mēs meklējam, bet nevaram atrast. Informācija ap mums šajos laikos ir ļoti daudz: radio, TV, internets, avīzes, žurnāli, reklāmas. Informācija uz mums gāžas kā cunami. Tāpēc jāiemācās izvirzīt mērķi, ko mēs gribam atrast un kā mums to vislabāk izdarīt. Informācijpratība – tā ir prasme, ko var apgūt šajā lekcijā. Šī ir starta lapa, kura palīdzēs jums orientēties interneta resursos un atvieglos apmācību procesu. Izmantojiet to … Lasīt tālāk