* Arhīvs par ‘kursi’ Category

Jauna programma operāciju māsām

Jaunais gads atnācis ar jaunu programmu operāciju māsām

 

Linda Lapiņa

Neformālās tālākizglītības profesionālās pilnveides programma

Perioperatīvā aprūpe plaukstas ķirurģijā

Autors un realizētājs Linda Lapiņa,

SIA SOROR LL, sertificēta operāciju māsa , Bakalaura grāds Sabiedriskās attiecībās

 

Programma apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2017 .gada 23. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P-0722

8 TIP

Mērķauditorija: operāciju māsas

Programmas saturs:

 • Plaukstas anatomija.
 • Plaukstas operāciju veidi.
 • Plaukstas operācijām nepieciešamā materiāla veidi, to sagatavošana.
 • Plaukstas operācijām nepieciešamais aprīkojums, aparatūra.
 • Šujamā materiāla specifika plaukstas ķirurģijā.
 • Specifiskie instrumenti pie plaukstas ķirurģijas operācijām.

 

Ar šīs programmas palīdzību būs iespēja iepazīties ar perioperatīvo aprūpi plaukstas ķirurģijā, kas ietvers lūzumus, veidojumus, iedzimtās un … Lasīt tālāk

Tālmācībā (neklātienē) Māras Mikulānes programma par uzturu

Māra Mikulāne
  “Ir jāēd un jādzer tieši tik, cik nepieciešams, lai mūsu spēki atjaunotos, nevis tiktu nomākti.”   /Cicerons/

Pareiza uztura izvēle pie dažādām saslimšanām un uzsūkšanās traucējumiem

 16 TIP

NTI/P-0403

Programma iesniegta un apstiprināta LMA 2014. gada jūnijā NTI/P-0403

Autors: Māra Mikulāne, Veselības zinātņu maģistra grāds, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsa.

Mērķa auditorija: māsas, ārsta palīgi

Programmas mērķis:

 • Zinās par vispārīga rakstura jautājumiem, kas saistīti ar uzturu;
 • Pratīs izskaidrot nepieciešamo barības vielu pozitīvās un negatīvās īpašības;
 • Izpratīs veselīga uztura pamatprincipiem;
 • Mācēs izskaidrot pacientiem ar dažādām uzsūkšanās saslimšanām pareiza uztura izvēli.

Programmas saturs:

 • Enerģijas maiņa un uzturs;
 • Uzturs dažādiem dzīves gadījumiem;
 • Uzturs pie dažādām saslimšanām;

–        pacientiem ar zarnu … Lasīt tālāk

Jauna programma par HIV/AIDS

Andris Upminis

Andris Upminis

Neformālās tālākizglītības profesionālās pilnveides programma

HIV/AIDS profilakse, aprūpes un saskarsmes īpatnības

Autors un realizetājs: Andris Upminis, Veselības zinātņu bakalaura grāds, sertificēta operāciju māsa

Programma  apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2015. gada 14. aprīlī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0457

16 TIP

Mēŗķauditorija: veselības un sociālā aprūpē  strādājošie

Programmas saturs:

–        Mūsdienu aktuālā vīrusu infekcija – HIV/AIDS

–        HIV/AIDS procesa iepazīšana

–        HIV transmisija un inficēšanās ceļi

–        AIDS stadijas, diagnostika, biežākās izpausmes formas, klasifikācija

–        AIDS klīniskā aina pie dažādām saslimšanas formām

–        Saskarsmes īpatnības ar HIV/AIDS pacientiem, klientiem un piederīgajiem

–        Pacientu ar HIV/AIDS aprūpes procesa specifika

–        Izglītošana … Lasīt tālāk

Aktuāli! Kursi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem

Lai uzlabotu klientu aprūpes procesu, Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem nepieciešams apgūt  saskarsmes iemaņas. Tādēļ  2015. gadā  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās uz vietas  iespējams organizēt kursu sociāliem aprūpētājiem, sociāliem rehabilitētājiem un aprūpētājiem.

 

Margarita  Profesionālās saskarsme pacientu/klientu aprūpē   16 TIP

Kursu programma  apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 16 TIP

2 dienu kursi,  dalībnieki saņems apjomīgus izdales materialus, psiholoģiskos testus. Kursu laikā  saskarsmes iemaņu praktiskā apguve

Kursus vadīs ārste – pedagogs   Margarita Rupenheite

e-pasts margarita@medkursi.lv 

              mob. 29559470

Īss programmas saturs  šeit

Jauna tālākizglītības kursu programma par uztura izvēli pie dažādām saslimšanām

M.Mikulane

Māra Mikulāne

Pareiza uztura izvēle pie dažādām saslimšanām un uzsūkšanās traucējumiem.

“Ir jāēd un jādzer tieši tik, cik nepieciešams,

 lai mūsu spēki atjaunotos, nevis tiktu nomākti.”

(Cicerons)

Mūsu ikdienas uzturs neapšaubāmi ietekmē mūsu veselību. Uzturam ir svarīga loma gan dažādu slimību attīstībā, gan to profilaksē un dažreiz arī ārstēšanā. Šajā tālākizglītības lekcijā mēģināšu sniegt Jums nepieciešamo informāciju par slimībām, kas ir ļoti cieši saistītas ar uzturu. Par šo slimību rašanās iemesliem, komplikācijām, attīstības gaitu un, protams, šo slimību profilaksi. Esmu caurskatījusi daudz, izglītojošā materiāla, … Lasīt tālāk

„Salvum TD” Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

Salvum TD

Salvum TD

 

Reģ. apl. Nr. 4360802066

„Kadaga 5”-57, Kadaga, Ādažu novads, LV – 2103

tālr.: +371 26388445, e-pasts salvumtd@gmail.com

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Salvum TD” mērķis ir nodrošināt ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un sociālā darba speciālistiem, izglītības iespējas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās, kas pamatotas izglītības ilgtspējīgai attīstībai stratēģijā: mācīties būt, mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties pārveidot sevi un sabiedrību (UNESCO Starptautiskās Komisijas ziņojums par izglītību 21. gs.).

Izprotot ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu ikdienas darba … Lasīt tālāk

Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos

 

M.Mikulane

Māra Mikulāne

8.maijā noklausījos  lekciju  RSU bibliotēkā „Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos”. Ļoti interesanta, informācijas pārpilna tēma. Tā liek aizdomāties par to, ko mēs meklējam, bet nevaram atrast. Informācija ap mums šajos laikos ir ļoti daudz: radio, TV, internets, avīzes, žurnāli, reklāmas. Informācija uz mums gāžas kā cunami. Tāpēc jāiemācās izvirzīt mērķi, ko mēs gribam atrast un kā mums to vislabāk izdarīt. Informācijpratība – tā ir prasme, ko var apgūt šajā lekcijā. Šī ir starta lapa, kura palīdzēs jums orientēties interneta resursos un atvieglos apmācību procesu. Izmantojiet to … Lasīt tālāk

Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē 16 TIP

 

Margarita Rupenheite

Margarita Rupenheite

 

Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē

Programma apstiprināta LMA 2013. gada oktobrī,  reg. Nr. NTI/P – 0341

 Bieži dzirdam teicienus, ka bērns niķojas, niķus vajag izdzīt, atstāsim niķīšus mājās u.tml.  Kas tad ir šie izdaudzinātie Niķi? Parasti ar šo vārdu apzīmē netikumu. Bet kādēļ šie Niķi uzrodas? Vai tikai ar bērniem draudzējas Niķis? Lai labāk izprastu bērnus, tuviniekus, kolēģus- vispār cilvēkus, kas ir ap mums, vajadzētu iepazīties ar personības psiholoģijas atziņām.

             Nelielu ieskatu personības psiholoģijas teorijās iegūsiet profesionālās tālākizglītības kursos „Personības … Lasīt tālāk

Kursi SIA “Aprūpes centrs Friga”

SIA Aprūpes centrs Friga Tērbatas 33/35 -2

SIA Aprūpes centrs Friga Tērbatas 33/35 -2

SIA Aprūpes centrs Friga karte

SIA Aprūpes centrs Friga karte

 

No 1. februāra veselības un sociālās aprūpes veicēju tālākizglītības kursu norises vieta SIA Aprūpes centrs Friga būs     Tērbatas iela 33/35 – 2, ieeja no Lāčplēša ielas, durvju kods 2. Sazinieties ar Andri Upmini 28805601 vai 29624821

Kursu plānu skat. lapā KURSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-7.decembrī notiks kursi „Māsas loma terapeitisku attiecību ar pacientu veidošanā”.

6.-7.decembrī notiks kursi „Māsas loma terapeitisku attiecību ar pacientu veidošanā”.

Māsas – pacienta attiecības spēlē būtisku lomu ārstniecības procesā. Tieši terapeitisku jeb ārstniecisku attiecību izveidošana nodrošina, ka ārstniecības process ir efektīvs. Lai kāda arī nebūtu tehnoloģiju attīstības pakāpe un sasniegumi, pacienta ārstēšana, bez emocionālo un intelektuālo terapeitisko faktoru klātbūtnes māsas – pacienta attiecībās nav iedomājama.

Dotais izglītības kurss domāts iepriekšējo zināšanu un prasmju atjaunošanai un jaunu zināšanu un prasmju iegūšanai māsām, kuras vēlas gan efektīvāk strādāt, gan pašas neizsīkt un saglabāt savas darba spējas arī turpmākai dzīvei. 

Kursu „Māsas loma terapeitisku attiecību ar pacientu veidošanā” programmu vadīs:

 • asoc. prof. dr. Gunta Ancāne, RSU Psihosomatiskās medicīnas … Lasīt tālāk